Domov

brezdomci.jpgdogodki.jpgotroci_in_mladi.jpgprostovoljci.jpgstarsi.jpgvzd.jpg

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V ČASU BREZPOSELNOSTI

Pogoji:

 • Prijavljen moraš biti na Zavodu za zaposlovanje
 • Imeti moraš stalno bivališče v Republiki Sloveniji
 • Nisi zavarovan iz drugih naslovov

 

 

Kako do zavarovanja:

Kot samostojni zavezanec:

 • Greš na pristojni zavod za zdravstveno zavarovanje in tam sam plačaš zavarovanje.
 • V primeru, da dobiš denarno socialno pomoč, se na zavodu za zdravstveno zavarovanje odjaviš in uveljaviš morebitno vračilo vplačanega znaska za zdravstveno zavarovanje.

Kot občan:

Pogoji:

 • Si upravičen do
  denarne socialne pomoči ali pa izpolnjuješ pogoje zanjo
 • Greš na pristojni CSD ali na CSD po pošti pošlješ vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev kjer označiš pravico do prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
 • CSD te o pravici obvesti z odločbo, pravico pa ti prizna največ za obdobje, za katero se lahko prizna denarna socialna pomoč.
 • Pravico lahko
  podaljšaš tako, da vložiš novo vlogo.

 

Prek zakonca oz. izvenzakonskega
partnerja, ki ima urejeno zdravstveno zavarovanje

 • Ureditev zavarovanja uveljaviš pri delodajalcu, ki je uredil zavarovanje za zakonca ali partnerja.

 

Več na: www.zzzs.si