Domov

brezdomci.jpgdogodki.jpgotroci_in_mladi.jpgprostovoljci.jpgstarsi.jpgvzd.jpg

Terensko delo VZD

 

Terensko delo nudimo brezdomnim osebam, ki ne zahajajo v dnevne centre ali namestitvene programe za pomoč brezdomnim. S poznavanjem terena in potreb se je razvilo več vrst terenskega dela:

ULIČNO TERENSKO DELO

Zaposleni in prostovoljci redno obiskujemo lokacije po Ljubljani, kjer se zbirajo brezdomne osebe (podhodi, parki, določene ulice). S pogovorom in spoznavanjem njihovega življenjskega sveta skušamo odpirati prostor zaupanja. Nudimo materialno pomoč na terenu (obleka, obutev, higienski pripomočki itd.), osnovno zdravstveno oskrbo ter pomoč pri urejanju socialnega statusa (zakonska prijava, osebna izkaznica itd.) in vključevanju v sistem socialnega in zdravstvenega varstva. Brezdomne spodbujamo k vključevanju v različne programe pomoči in skupaj z njimi iščemo možnosti primernejše namestitve.

Ulično terensko delo je namenjeno tudi spremljanju brezdomnih skupin. S stalno prisotnostjo skušamo preprečevati ali blažiti njihovo rizično vedenje na ulici.

TERENSKO DELO PO USTANOVAH

Brezdomne osebe obiskujemo v bolnišnicah, zaporih, domovih za ostarele in drugih institucijah, ki omogočajo namestitev brezdomnim osebam. Pri tem sodelujemo z drugimi institucijami, da bi lahko kar najbolj celostno odgovarjali na njihove potrebe.

TERENSKO DELO NA DOMU

Srečujemo se tudi z ljudmi, ki sicer še niso pristali na ulici, vendar pa se v njihovi stiski kažejo drugi znaki brezdomstva: materialna ogroženost, neprimerna nastanitev, nevarnost deložacije itd. Preko individualnega načrta dela skupaj zastavimo smernice reševanja njihove psihosocialne problematike.