Domov

brezdomci.jpgdogodki.jpgotroci_in_mladi.jpgprostovoljci.jpgstarsi.jpgvzd.jpg

TUJCI

Tujci, ki niste vključeni v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imate pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, za katere se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi
sporazumi ali iz državnega proračuna.

 

Zavarovanci se v zdravstvenih ustanovah izkazujete z zdravstveno kartico, na kateri so shranjeni vsi podatki o zdravstvenem zavarovanju. Za obisk pri zdravniku je po navadi potrebno predhodno naročilo, praviloma pa obiskujete tisti zdravstveni dom, ki je najbližji vašemu prebivališču.

če si ne morete urediti statusa zavarovane osebe v obveznem zavarovanju, se pri zdravstvenih zavarovalnicah pozanimajte o morebitnih dodatnih programih zdravstvenega zavarovanja.

 

Delovno dovoljenje

Delovno dovoljenje se praviloma izdaja na vlogo delodajalca, temeljni pogoj za izdajo dovoljenja pa je trenutno stanje na trgu dela oziroma pomanjkanje ustreznih domačih kandidatov.

V posebnih primerih, ki jih zakon izrecno določa, pa lahko za dovoljenje zaprosite tudi tujci sami. Izdaja dovoljenja je vezana na vaš status tujca oziroma na naravo dela in ni odvisna od stanja na trgu dela.

 

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta

 • Samozaposlitev tujca (izvajate dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik, izvajate samostojno poklicno dejavnost ali ustanovite osebno gospodarsko družbo)
 • samozaposlitev dnevnega delovnega migranta
 • samozaposlitev tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU

 

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo
treh let

zanj lahko zaprosite, če ste:

 • ožji družinski član tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje ali begunca in imate veljavno dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine;
 • samozaposleni tujec in ste bili v Republiki Sloveniji v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev samozaposleni in ste vpisani v poslovni register;
 • tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno
  kvalifikacijo v RS in ste bili v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljeni v socialno zavarovanje;
 • dnevni delovni migrant in ste bili v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljeni v socialno zavarovanje;
 • tujec in ste zadnji letnik šolanja končali v Republiki Sloveniji in pridobili najmanj visokošolsko izobrazbo ter se boste najkasneje šest mesecev po izdaji ODD zaposlili ali samozaposlili;
 • tujec, ki je v Republiki Sloveniji zaključili program raziskovalnega dela in se boste najkasneje šest mesecev po izdaji ODD zaposlili ali samozaposlili;
 • ožji družinski član tujca iz prejšnje točke;
 • ožji družinski član tujca s statusom raziskovalca;

 

Osebno delovno dovoljenje za posebne kategorije tujcev in osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe lahko

pridobijo:

 • prosilci za mednarodno zaščito
 • tujci s statusom osebe z začasno zaščito
 • žrtve trgovine z ljudmi in žrtve nezakonitega zaposlovanja
 • osebe s subsidiarno zaščito
 • na podlagi mednarodne pogodbe za časa, ki ga določa mednarodna pogodbe

 

Dovoljenje za zaposlitev

Se lahko izda le na vlogo delodajalca za čas do enega leta z možnostjo podaljšanja.

Na podlagi dovoljenja za zaposlitev se lahko kot državljan tretje države zaposlite le pri delodajalcu, ki je za vas pridobil dovoljenje, in opravljate le delo, za katero vam je bilo dovoljenje izdano.

 

Dovoljenja za delo

Izdajajo se za sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu, za zastopnike gospodarskih družb, za usposabljanje in izpopolnjevanje, za delo tujih napotenih delavcev z in brez tržne prisotnosti, za dodatno izobraževanje, za gibanje oseb znotraj združb in za individualne storitve.

 

Več si lahko preberete na: www.zzzs.si